KoçAkademi Hakkında
 
KoçAkademi Koç Topluluğu çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin, Topluluk / Şirket / Kişi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığı ve gerçekleştirildiği bir öğrenme, gelişim ve paylaşım platformudur.

1. KoçAkademi Bütünleşik bir bireysel gelişim planlama sistemidir.
 • Performans değerlendirme, yetkinlik değerlendirme gibi İK sistemleri ile entegre olarak  çalışmaktadır.
 • Her bir çalışanın iş ve bireysel hedefleri doğrultusunda gelişim planlaması yapmasına olanak tanıyacak araç ve iş akışlarını içerir.
 • Bu sistem ve iş araçları her bir çalışanımızın kendi gelişiminde daha fazla sorumluluk almasına ve her bir yöneticimizin çalışanlarının gelişimine rehberlik edebilmesine olanak tanıyacak şekilde geliştirilmiştir.

 • Bu yapı içinde İK/Eğitim birimlerini birer gelişim danışmanı ve kolaylaştırıcıdır.
2. KoçAkademi Koç Topluluğu Lider ve Yöneticilerinin Gelişimine destek olur.
 • Topluluk ölçeğinde lider geliştirme programları KoçAkademi bünyesinde geliştirilir. Hali hazırda çeşitli seviyelerde uygulanmakta olan 10 program vardır. Programlardan bazıları kısa, bazıları uzun sürelidir. Uzun süreli programlar genellikle yatılı olarak gerçekleşmektedir.

 • Temel amaç Koç Topluluğunu geleceğe taşıyacak yöneticilerin hazırlanmasıdır.

 • Topluluk genelinde ortak bir liderlik dili ve kültürünün oluşturulmasında bu programlar son derece önemlidir.

 • Şirketler arası hareketliliği ve rotasyonu kolaylaştırır.

 • Farklı şirket ve sektör deneyimlerinin harmanlanması açısından önemli öğrenme ve paylaşım fırsatları yaratır.

 • Topluluk bünyesinde bulunan şirketlerin ayrı ayrı program geliştirmesine gerek kalmaz.
3. KoçAkademi Bireysel Öğrenme ve Performans Destek Sistemidir.
 • KoçAkademi aynı zamanda içinde bireysel öğrenme kaynakları barındıran bir öğrenme platformudur.

 • Öğrenme kaynakları içinde E-eğitimler, makaleler ve OPAL vardır. OPAL bir çeşit öğrenme ve bilgi destek platformudur.

 • Çalışanlar istedikleri zaman istedikleri yerden bu öğrenme kaynaklarına erişebilirler.

 • Hem kendilerini uzun vadeli geliştirmek hem de iş yaşamında karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek için bu kaynakları kullanabilirler.
4. Koçakademi Öğrenme ve Gelişim Kaynakları İçin Bir Köprüdür.
 • Eğitim ve gelişim hizmetleri veren ve kaynak sağlayan kişi ve kurumlarla uzun vadeli işbirlikleri kurar.

 • Özellikle Lider Geliştirme Programları için Koç Üniversitesi ile yoğun bir işbirliği vardır.

 • Topluluk genelinde ortak olarak geliştirilen gelişim ihtiyaçlarını belirler ve bu alanlar için en uygun tedarikçileri araştırır ve Topluluk şirketleri adına anlaşmalar yapar.

 • Şirketlerin yaşadığı deneyimler sonucundan en başarılı kurumların ve gelişim çözümlerinin Topluluk genelinde daha çok bilinmesini sağlar.

 • Oluşan bilgi ve deneyim birikimi ile en başarılı öğrenme ve gelişim çözümlerine en az yanılma payı ulaşmak mümkün olur.

5. Koçakademi öğrenme ve gelişim iletişimini kolaylaştıran sosyal bir platformdur.
 • Bir şirketteki başarılı ve başarısız uygulamalardan diğer şirketler haberdar olabilir.
 • Tedarikçilerin sunduğu hizmet ve fırsatlardan tüm şirketler kolaylıkla haberdar edilebilir.

 • Bir şirketin kendisi için tanımladığı eğitimler diğer şirketler tarafından incelenip kullanılabilir.

 • Çalışanların yaptıkları değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan tedarikçi ya da eğitmen puanları tüm Topluluk şirketleri tarafından görüntülenebilir.

 • Farklı farklı şirketlerden çalışanlar belirli konular bazında bilgi ve deneyimlerini paylaşabilir. Bu anlamda KoçAkademi aynı zamanda sosyal bir öğrenme ortamına dönüşmektedir.
Tüm bunların yanı sıra KoçAkademi bir kaynak planlama altyapısıdır. Eğitim ve gelişim süreçlerinin tüm aşamalarının yönetilmesi, raporlanması ve her türlü öğrenme hareketinin kaydedilerek saklanmasını mümkün kılan kaynak planlama ve yönetim yetkinliği vardır. İçerdiği planlama ve yönetim araçları, öğrenme kaynakları ve paylaşım olanakları ile her geçen gün zenginleşerek kendisini geliştirmektedir.
 
www.koc.com.tr
| KoçAkademi Hakkında | İletişim |